Sáng ngày 11/03/2018, toàn bộ học sinh khối 12 Trường THPT Cần Đăng năm học 2017 – 2018 đã tham dự buổi Tư vấn – Hướng nghiệp do trường ĐHAG tổ chức tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Học sinh tập trung nghe tư vấn

Tham gia buổi tư vấn gồm có học sinh khối 12 của 3 trường trong địa bàn Huyện Châu Thành gồm trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, trường THPT Cần Đăng và trường THPT Vĩnh Bình. Trong buổi tư vấn, Các em được Ban tư vấn của trường DHAG gồm có các thạc sĩ, tiến sĩ là trưởng và phó các khoa của trường tư vấn đầy đủ về chương trình học, học phí, định hướng việc làm khi ra trường, chế độ đãi ngộ dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó giúp các em có định hướng nghề nghiệp tốt hơn trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới cũng như là xác định được khả năng kinh tế của bản thân và gia đình khi chọn ngành

học sinh nghiên cứu cẩm nang tư vấn của trường ĐHAG

 Học sinh đặt khá nhiều câu hỏi cho ban tư vấn, các câu hỏi tập trung chủ yếu về kiến thức ngành nghề được học, chương trình học và công việc cụ thể sau khi tốt nghiệp

Học sinh đặt câu hỏi cho ban tư vấn